Osmaniye'de Yatırım | T.C. Osmaniye Yatırım Destek Ofisi | www.osmaniyedeyatirim.com
Türkçe English Arabic RSS
Osmaniye Valilik Önü E5 Karayolu
Teşvik ve Destekler
» DOĞAKA Destekleri
» Teşvik Sistemi
» Diğer Teşvik ve Destekler
Teşvik Sistemi
31 Mart 2014 Pazartesi Yazıyı Küçült Yazıyı Büyült
Yeni Teşvik Sistemi 15.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve bu Karar’ın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları açıklayan 2012/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile uygulanmaya başlamıştır.

Yeni Teşvik Sistemi, ülkemizin 2023 yılı hedeflerine ulaşmasını sağlamak (dünyanın en büyük 10 ekonomiden biri olmak, 500 milyar dolar ihracat, 25.000 dolar kişi başına gelir), imalatın ithalat bağımlılığını azaltmak ve özel sektör kuruluşları ile yatırımcılardan gelen değişiklik taleplerini karşılamak amacıyla eski teşvik sistemin geliştirilmesi ve revize edilmesiyle oluşturulmuştur.  Bunun yanı sıra 2009 yılında kullanılan 4 kademeli bölgesel haritadan vazgeçilerek İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Çalışmasına (2011) dayanan ve illerin gelişmişlik düzeylerine göre 6 kademeli yeni bölgesel harita hazırlanmıştır. TR63 Bölgesi illerinden Hatay bu haritada 4. Bölgede yer almaktadır.

İLLERİN BÖLGELERE DAĞILIMI
1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı
Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan
Bursa Bolu Burdur Artvin Bayburt Batman
Eskişehir Çanakkale Gaziantep Bartın Çankırı Bingöl
İstanbul Denizli Karabük Çorum Erzurum Bitlis
İzmir Edirne Karaman Düzce Giresun Diyarbakır
Kocaeli Isparta Manisa Elazığ Gümüşhane Hakkâri
Muğla Kayseri Mersin Erzincan Kahramanmaraş Iğdır
Kırklareli Samsun Hatay Kilis Kars
Konya Trabzon Kastamonu Niğde Mardin
Sakarya Uşak Kırıkkale Ordu Muş
Tekirdağ Zonguldak Kırşehir Osmaniye Siirt
Yalova Kütahya Sinop Şanlıurfa
Malatya Tokat Şırnak
Nevşehir Tunceli Van
Rize Yozgat
Sivas
8 İL 13 İL 12 İL 17 İL 16 İL 15 İL

6. bölgede yer alan illerin en avantajlı destek unsurlarından yararlandığı Yeni Teşvik Sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır:
 • Genel Teşvik Sistemi
 • Bölgesel Teşvik Sistemi
 • Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki
 • Stratejik Yatırımların Teşviki
“Genel Teşvik Sistemi” ile teşvik edilmeyecek yatırım konuları (Karar-Ek 4) arasında yer almayan ve asgari yatırım şartlarını sağlayan yatırımlar (1. ve 2. bölgelerde 1 Milyon TL, 3.,4.,5. ve 6. Bölgelerde 500 Bin TL üzeri olan yatırımlar) bölge ayrımı yapılmaksızın KDV istisnası ve Gümrük vergisi muafiyetinden faydalanmaktadır. 

“Bölgesel teşvik uygulamalarında”,  iller itibariyle belirlenen sektörler sabit yatırım tutarı şartlarını (Karar Ek 2) sağlamaları halinde;
 • KDV İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Vergi İndirimi
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 • Faiz Desteği (3., 4.,5. ve 6. bölgelerde gerçekleştirilecek yatırımlar için )
 • Yatırım Yeri Tahsisi
Desteklerinden faydalanmaktadır. 

Karar Ek-3’de belirtilen ve asgari sabit yatırım tutarı şartını sağlayan yatırım konuları “büyük ölçekli yatırımlar” olarak nitelendirilir ve
 • KDV İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Vergi İndirimi
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 • Yatırım Yeri Tahsisi
Desteklerinden faydalanabilir. 

Son olarak ithalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar Karar Madde 8’de yer alan kriterlerin tamamını sağlamak şartıyla “stratejik yatırım” olarak adlandırılır ve
 • KDV İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Vergi İndirimi
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 • Faiz Desteği
 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • KDV iadesi
Desteklerinden faydalanabilir. 

TR63 Bölgesinde 2009-2012 yılları arasında Teşvik Başvurusu yapmış 547 proje ile yaklaşık 10 milyar TL’lik yatırım yapılmıştır. 

2012 yılının ilk 6 ayında 63 proje ile 1 milyar 600 milyon TL’lik yatırım yapılırken, Haziran ayından Yeni Teşvik Sistemi yürürlüğe girdikten sonraki 6 aylık dönemde ise 105 proje ile 2 milyar 430 milyon TL’lik yatırım yapılmıştır.  Yeni Teşvik Sistemi ile birlikte Bölgemizde Teşvik Belgesine başvuru sayısı 2012 yılının ilk 6 ayına göre % 66 artmış, sabit yatırım tutarı ise % 52 artmıştır. Aynı dönemleri karşılaştırdığımızda istihdam edilmesi öngörülen kişi sayısı ise  % 185 artarak 3494 olmuştur. 

Örnek Teşvik Belgesi Uygulaması
:

Yer Fıstığı İşlemesi Sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın 2013 yılında başladığı aşağıdaki gibi bir yatırımla 50 kişiye ek istihdam sağlayacağını varsayalım.
Arazi-arsa gideri                                : 500.000 TL
Bina-inşaat gideri                              : 500.000 TL
Yabancı Makine-teçhizat gideri        : 2.000.000 TL
Yerli Makine-teçhizat gideri              : 1.000.000 TL
Toplam Yatırım Miktarı                       : 4.000.000 TL

Söz konusu yatırım, sektörü ve yatırım miktarı açısından bölgesel teşvik uygulamalarından faydalanmaya hak kazanır.

Neden Osmaniye?
 1. Sanayi Sektörünün Avantajları
  • Sektörel deneyim,güçlü ticari ortaklık imkanları
  • Kalifiye ve ucuz işgücü
  • Ortadoğu vb.gelişen pazarlara yakınlık
  • Ana ulaşım ağlarına yakınlık
  • Devlet destek ve teşvikleri, DOĞAKA'nın bölge bazında yürüttüğü mali destek programları
  • Üniversitenin varlığı
 2. Tarım ve Hayvancılık Sektörünün Avantajları
  • Bölgeye has ürünlerin varlığı
  • Seracılık potansiyeli
  • İklim şartlarının tarım ve hayvancılık için elverişli olması (Süt ve süt ürünleri, zeytincilik faaliyetleri, kiraz üretimi
  • Sulanabilir tarım arazileri
  • Tarıma dayalı sanayinin varlığı (Yer fıstığından çeşitli ürünlerin üretilmesi potansiyeli, bitkisel yağ üretim potansiyeli)
 3. Turizm Sektörünün Avantajları
  • Kültür ve doğa turizmi potansiyeli
  • Jeotermal yönden zengin kaynakları
  • Flora & fauna zenginliği
  • Turizme yönelik devlet destekleri ve teşvikler
 4. Enerji ve Madencilik Sektörünün Avantajları
  • Yenilenebilir enerji potansiyeli (Özellikle güneş ve rüzgar enerjisi)
  • Atık enerjinin tarımda/seracılıkta kullanılabilmesi
  • Enerji nakil hatlarının geçiş hattında olması
Telefon : +90 (328) 888 00 00
Telefon
+90 (328) 888 00 00
E-Posta : info@osmaniyedeyatirim.com
E-Posta
info@osmaniyedeyatirim.com
Adres : Esenevler Mah. Hasan Çenet Cad. Özel İdare İşhanı Kat: 7 Osmaniye
Adres
Esenevler Mah. Hasan Çenet Cad. Özel İdare İşhanı Kat: 7 Osmaniye
  T.C. Osmaniye Valiliği T.C. Osmaniye Belediyesi T.C. Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası
Sayfanın tüm hakları kurumumuza aittir. 2013 © T.C. Osmaniye Yatırım Destek Ofisi Facebook | Osmaniye'de Yatırım | T.C. Osmaniye Yatırım Destek Ofisi Twitter | Osmaniye'de Yatırım | T.C. Osmaniye Yatırım Destek Ofisi