S.S. Teknik Makina ve Sanatkârları Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi İhale İlanı

İHALE İLANI

 

S.S. Teknik Makina ve Sanatkârları Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi ile Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafınca BOTAP kapsamında sağlanan mali destek ile Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu ilçesinde S.S. Teknik Makina Ve Sanatkârlari Küçük Sanayi Sitesi’nde Deprem Hasarinin Giderilmesi için bir Yapım İşi ihalesi

 

 1. Kooperatif İrtibat Bilgileri

a)

Adresi

:

S.S. Teknik Makina ve Sanatkârları Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi,

Küçük Sanayi Sitesi M. Nuri   Arıkan Cd. No: 39 Kat:1 Dulkadiroğlu/ KAHRAMANMARAŞ

b)

Telefon ve faks numarası

:

0 546 804 47 44 (Alaaddin Karaçalı

c)

Elektronik posta adresi

:

karasancak_4663@hotmail.com

 1. İhale Konusu İşin

a)

Niteliği, türü ve miktarı

:

S.S. Teknik Makina Ve Sanatkârlari Küçük Sanayi Sitesi’nde Deprem Hasarinin Giderilmesi

b)

Teslim yeri

:

S.S. Teknik Makina ve Sanatkârları Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi

   c)

Süresi

:

1 (bir) yıl

 1. İhalenin

a)

Usulü

:

Açık İhale Usulü

 1. Teklifler, 02./02./2024 saat 16:00’ya kadar kooperatife elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanacak gecikmelerden kooperatif sorumlu tutulamaz.
 2. Teklifler,05/02/2024 tarihinde, saat 10.00’da ve Yavuz Selim Mah. Küçük Sanayi Sitesi M. Nuri   Arıkan Cd. No: 39 Kat:1 Dulkadiroğlu/ KAHRAMANMARAŞ adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ihale dosyasında yer almaktadır.
 4. İhale dosyası Sözleşme Makamının yukarıda belirtilen adresinde ve www.dogaka.gov.tr adresinde bedelsiz olarak görülebilir ve temin edilebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların Sözleşme Makamı tarafından onaylı ihale dosyasını bedelsiz imza karşılığı teslim almak zorunludur.
 5. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
 6. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.
 7. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
 8. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. İhalenin tamamen veya kısmen iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

 

 

 

Osmaniye Destek Yatırım Ofisi

Rauf Bey Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı 9546 Sk. No: 70 Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Binası Kat:3 Merkez, OSMANİYE

DOĞAKA Destek Hattı

0328 888 00 00