Enerji

Osmaniye, yer altı ve yer üstü kaynaklar bakımından önemli bir ilimizdir. Çevresinde bulunan akarsular ve baraj gölleri sayesinde elektrik üretiminde ve tarımsal sulama konusunda herhangi bir sorun yaşanmamaktadır.

Osmaniye ilimizde yer alan dört barajdan ikisinde elektrik enerjisi üretilmektedir. Aslantaş ve Berke Barajları Ceyhan Nehri, Kalecik Barajı Kalecik Çayı ve Mehmetli Barajı Kesiksuyu Çayı üzerinde kuruludur. Aslantaş ve Berke Barajı'nın üretim gücü 648 MW ve yıllık elektrik üretimi 2.277 GWh'tir. Bu üretimin % 73,4'ü Berke Barajından sağlanmaktadır. Barajlarımız, toplam 134 bin ha alanı sulamaktadır. Bu sulamanın % 88'ini Aslantaş Barajı sağlamaktadır.

Osmaniye, gerek güneşlenme sürelerinin uzunluğu gerekse rüzgar enerjisi potansiyeli ile yenilenebilir enerji kaynakları açısından oldukça avantajlı bir konuma sahiptir. Osmaniye'de bulunan rüzgar enerjisi santralleri 2009 yılından günümüze aktif olarak çalıştırılmaktadır.

Ülkemizde Akdeniz Bölgesi, güneş enerjisi potansiyeli bakımından Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ardından ikinci sırada yer almaktadır. Osmaniye ilinin güneş ışıma değeri yapılan araştırmaların genelinde 1650 - 1900 kWs/m2/yıl aralığında olduğu görülmektedir. Türkiye'nin yıllık toplam ortalama güneşlenme süresi 2.640 saat/yıl, günlük ortalaması ise 7,2 saattir. Osmaniye yıllık toplam ortalama güneşlenme süresi 2861 saat/yıl ve Osmaniye'de günlük ortalama güneşlenme süresi ise 7,8 saat ile Türkiye ortalamasının üzerindedir.

Rüzgar enerjisine yapılan yatırımlarla, Türkiye 7000 MW'ı aşan kurulu güce ulaşmıştır. Türkiye üretiminin % 3,8'i olan 265,3MW güce nazaran, ilin 718 MW'lık potansiyelin %33’ü yatırıma dönüşmüştür.

Osmaniye ili Türkiye Lisanslı Elektrik Üretiminin %0,85’ini gerçekleştirmektedir.

  • 4 Rüzgar Enerji Santrali – Yıllık enerji üretim kapasitesi 265,3 MW
  • 16 HES – Yıllık enerji üretim kapasitesi 815,44 MW
  • 2 Adet GES – Yıllık üretim kapasitesi 4,10 MW
  • 1 adet Biyogaz Tesisi –Yıllık üretim kapasitesi 3,12 MW

Lisanslı ve Lisanssız Toplam Kurulu Güç 1.087,96 MW. Kurulu Güç açısından ülke toplamının %1,29’u Osmaniye ilinde bulunmaktadır.
Osmaniye İli:

  • Kişi başı sanayi elektrik tüketiminde Türkiye’de 2. sıradadır
  • Kişi başı elektrik tüketiminde Türkiye’de 4. sıradadır
Osmaniye Destek Yatırım Ofisi

Rauf Bey Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı 9546 Sk. No: 70 Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Binası Kat:3 Merkez, OSMANİYE

DOĞAKA Destek Hattı

0328 888 00 00