Sektörler

 

Demir ve Çelik

Osmaniye’de son yıllarda çevredeki şehirlerin sanayisinin genişlemesi ve Osmaniye için sağlanan devlet teşvikleri sayesinde, çeşitli sektörlerde sanayi yatırımları geliştirilmiştir. Bu yatırımlardan demir-çelik sektörü payını önemli ölçüde almıştır ve kısa bir süre içerisinde, Osmaniye’nin sanayi gelişiminin amiral gemisi haline gelmiştir.


Osmaniye'de sanayi siciline kayıtlı 389 firmanın 53'ü yani % 13,62'si metal ana sanayi alanında faaliyet göstermektedir. (Osmaniye Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Brifingi, 2019)

TR63 Bölgesi’nde yer alan Osmaniye’nin ekonomik yapısında demir çelik sektörü önemli bir yer tutmakta olup TÇÜD (Türkiye Çelik Üreticileri Derneği) verilerine göre sektörde kurulu olan 34 ham çelik üretim tesisinin, 9’u Osmaniye-İskenderun bölgesinde bulunmaktadır. 2005 yılında yaklaşık 4,2 milyon ton sıvı çelik kapasitesi ile sadece 4 firma faaliyette bulunurken en son gerçekleştirilen yatırımlar ile İskenderun-Osmaniye bölgesinde bulunan fabrikaların toplam çelik üretim kapasitesi Türkiye çelik üretim kapasitesinin %30’u civarındadır. Türkiye'deki demir-çelik kümelenme merkezlerinden biri olan Osmaniye-İskenderun bölgesinde ham çelik üretimi yapan 9 firmadan 7’si İstanbul Sanayi Odası’nın verilerine göre 2019 yılında Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasındadır. Dolayısıyla demir-çelik sektörü bölge ve ülke ekonomisindeki yükselen eğilimi bakımından Osmaniye’deki lokomotif sektörler arasında yerini almıştır.

Enerji

Osmaniye, yer altı ve yer üstü kaynaklar bakımından önemli bir ilimizdir. Çevresinde bulunan akarsular ve baraj gölleri sayesinde elektrik üretiminde ve tarımsal sulama konusunda herhangi bir sorun yaşanmamaktadır.

Osmaniye ilimizde yer alan hidroelektrik santrallerin toplam kurulu gücü 815,44MW tır. Bu santrallerden Aslantaş ve Berke Barajları Ceyhan Nehri üzerindedir. Aslantaş(138MW) ve Berke Barajı'nın(510MW) toplam kurulu gücü 648MW tır.

Osmaniye, gerek güneşlenme sürelerinin uzunluğu gerekse rüzgar enerjisi potansiyeli ile yenilenebilir enerji kaynakları açısından oldukça avantajlı bir konuma sahiptir. Osmaniye'de bulunan rüzgar enerjisi santralleri 2009 yılından günümüze aktif olarak çalıştırılmaktadır.

Ülkemizde Akdeniz Bölgesi, güneş enerjisi potansiyeli bakımından Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ardından ikinci sırada yer almaktadır. Osmaniye ilinin güneş ışıma değeri yapılan araştırmaların genelinde 1650 - 1900 kWs/m2/yıl aralığında olduğu görülmektedir. Türkiye'nin yıllık toplam ortalama güneşlenme süresi 2.640 saat/yıl, günlük ortalaması ise 7,2 saattir. Osmaniye yıllık toplam ortalama güneşlenme süresi 2861 saat/yıl ve Osmaniye'de günlük ortalama güneşlenme süresi ise 7,8 saat ile Türkiye ortalamasının üzerindedir.

Rüzgar enerjisine yapılan yatırımlarla, Türkiye 7.369,35 MW kurulu güce ulaşmıştır. Türkiye üretiminin % 3,6'sı olan 265,3MW güce nazaran, ilin 718 MW'lık potansiyelinin %37’si yatırıma dönüşmüştür.

Osmaniye ili Türkiye Elektrik Üretiminin %1,43’ini gerçekleştirmektedir.

 • 4 Rüzgar Enerji Santrali – Yıllık enerji üretim kapasitesi 265,3 MW
 • 16 HES – Yıllık enerji üretim kapasitesi 815,44 MW
 • 2 Adet GES – Yıllık üretim kapasitesi 4,10 MW
 • 1 adet Biyogaz Tesisi –Yıllık üretim kapasitesi 3,12 MW

Lisanslı ve Lisanssız Toplam Kurulu Güç 1.136,29MW. Kurulu Güç açısından ülke toplamının %1,25’si Osmaniye ilinde bulunmaktadır.

Osmaniye İli:

 • Kişi başı sanayi elektrik tüketiminde Türkiye’de 2. Sıradadır (TÜİK, 2018)
 • Kişi başı elektrik tüketiminde Türkiye’de 3. sıradadır (TÜİK, 2018)
Tarım ve Hayvancılık

Osmaniye’de tarımsal üretim değerinin %69’unu bitkisel üretim, %31’ini hayvansal üretim oluşturmaktadır.
 

TARIMSAL ÜRETİM DEĞERİ

 Bitkisel Üretim Değeri

1.969.527.100,00TL

 Hayvansal Üretim Değeri

    885.100.556,00TL

 Toplam Tarımsal Üretim Değeri

2.854.627.656,00TL

 

İlimizin yüzölçümü 327.982 hektar olup toplam 129.068 hektar tarım alanı bulunmaktadır. Tarım arazilerinin %78,44'lük kısmını tarlalar, %14,13'lük kısmını meyve alanları kalan kısmını ise sebze arazileri(%3,60) ve nadasta(%3,83) bulunan araziler oluşturmaktadır. İlimizin 1.290.681 dekar işlenen tarım arazisinin 859.580 dekarı sulanabilir durumda olup, bunun 713.329 dekarı sulanmaktadır.

Tarımda, buğday, yer fıstığı, mısır, ayçiçeği, soya ve turp ön plana çıkan ürünlerdir. Ayrıca yağlık zeytin, portakal ve kiraz üretimi de önem arz etmektedir. Yer fıstığı ve ürünleri, zeytin işleme ve zeytinyağı, un ve unlu mamüller, yem ve paketleme tesisleri ilimizin ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır.


Türkiye'de Yer Fıstığı üretiminin %29,7'si, Kırmızı Turp üretiminin %80,7'si, bamya üretiminin %9’u, mısır üretiminin %5,1’i, pırasa üretiminin %3,5’i, Zeytin üretiminin %2’si, ıspanak üretiminin %1,8’i, marul üretiminin %1,4’ü Osmaniye'de gerçekleşmektedir.

Osmaniye sahip olduğu iklim koşulları, bulunduğu bölgenin tarım merkezi olması, kara, deniz, demir yolu ağlarının olması gibi güçlü yönleri ile tarım alanında yatırım yapacak kişi ve firmalar açısından seracılık alanında yatırım potansiyeli bulunmaktadır.

Osmaniye'de Üretilen Bazı Tarla Bitkileri Üretim Alanları ve Miktarları 

Ürün

Üretim Alanı (da)

Üretim Miktarı (ton)

Buğday

470.089

200.708

Mısır

369.072

458.322

Yerfıstığı

129.081

50.372

Ayçiçeği

72.870

23.200

Soya

13.159

10.269

Susam

11.095

377


Osmaniye'de Üretilen Bazı Meyve Ekim Alanı ve Üretim Miktarları 

Ürün

Üretim Alanı (da)

Üretim Miktarı (ton)

Zeytin

149.640

79.418

Narenciye

10.351

31.297

Kiraz

5.367

4.379

Ceviz

4.447

1.200

Nar

2.232

6.482

 

Osmaniye'de Üretilen Bazı Sebze Ekim Alanı ve Üretim Miktarları

Ürün

Üretim Alanı (da)

Üretim Miktarı (ton)

Turp

40.150

159.875

Biber

6.159

17.753

Karpuz

3.524

20.820

Ispanak

14.360

14.513

Domates (Sofralık)

5.036

17.482

Kaynak: Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2019 

Yer Fıstığı

Osmaniye yer fıstığı, baklagiller familyasından bir yağ bitkisidir. Osmaniye tarımının en önemli ürünlerinden olup Osmaniye'nin sembolü haline gelmiştir. Türkiye yerfıstığı üretiminin % 29,74’ü ilimizde gerçekleştirilmekte olup, ilimiz yerfıstığı üretiminde Türkiye 2.’sidir.  Türkiye yer fıstığı ticaret hacminin önemli bir bölümü Osmaniye pazarı üzerinden yapılmaktadır.

Yer fıstığı, 2002 yılında Türk Marka ve Patent Kurumundan(Türkiye Patent Enstitüsü) alınan tescil ile ilin coğrafi işaretli ürünü haline gelmiştir.  

Osmaniye’de irili ufaklı 300 adetin üzerinde işletmede yerfıstığı işlenerek pazara sunulmaktadır. Bu işletmelerden bir kısmı markalaşarak ambalajlı ürünler üretmekte, diğerleri kabuklu ya da kabuksuz hammadde olarak yarı mamül halinde yer fıstığı işlemekte ve pazarlamaktadır. Özellikle ildeki kadın istihdamı açısından büyük önem taşıyan yer fıstığı işletmelerinde çalışan kişiler vasıtasıyla  yaklaşık 4.000 aile geçimini sağlamaktadır.

Yer fıstığı, kuruyemiş ve gıda sektöründe ve yağ üretiminde ham madde olarak kullanılmaktadır.

 

ÜRÜN

MİKTAR

BİRİM

Kabuklu Yerfıstığı Üretimi

50.372

Ton

Kabuklu Yerfıstığı Üretim Alanı

129.081

Dekar

Kaynak: Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2019 

Zeytin ve Zeytinyağı

Osmaniye, Doğu Akdeniz Bölgesi'nde zeytin dikili alanların hızlı geliştiği bölgedir. İlimizde 2019 yılında 10.000ton sofralık zeytin ve 19.997ton yağlık zeytin üretilmiştir. Türkiye’de üretilen zeytinin %1,97’si ilimizde üretilmektedir. Osmaniye ili zeytin üretiminde önde gelen ilçeler, zeytin dikili alan bakımından Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli ve Merkez’dir. Üretilen zeytin miktarı 2008 yılına göre %43 oranında artmıştır (TÜİK, 2019)

Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün kayıtlarına göre, il genelinde 14 adet zeytinyağı, 7 adet salamura zeytin ve 4 adet hem salamura zeytin hem de zeytinyağı üreten tesisi bulunmaktadır.

 

ÜRÜN

MİKTAR

BİRİM

Zeytin Üretim Alanı

149.640

Dekar

Tablo Kaynak: Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2019

Kültür ve Turizm

Çukurova’nın doğusunda yer alan Osmaniye'nin bulunduğu bölge, tarihin en eski dönemlerinde beri yerleşim yeri vasfını korumuş ve birçok medeniyetin etkisi altında kalmış, önemli oranda tarihi ve kültürel eserlerin bulunduğu bir coğrafyada yer almaktadır. Osmaniye’de Domuztepe ve höyüklerdeki kalıntılar Neolitik, Kalkolitik ve Tunç devirlerine aittir. İlk çağlardan itibaren Hitit, Asur, Pers, Grek, Roma, Bizans gibi devletler ile bazı kavimlerin yaşayışlarına sahne olmuştur. Daha sonra Emevi ve Abbasilerin yaşadığı bu topraklara, Türklerin Anadolu’yu fethi ile 1080li yıllardan itibaren Türk aşiretleri gelmiştir.

Kültür ve doğa turizm potansiyeli, flora zenginliği, eski bir tarihe sahip olan medeniyetlere beşiklik etmesi ve yöresel mutfak kültürüyle Türkiye'de önemli konuma sahip bir bölgedir.  


Çukurova'da, Ceyhan Nehri'nin doğu yakasında yer alan Osmaniye; Ceyhan Nehri, Hamıs, Karaçay, Kesiksuyu ve Sabun Çayları nedeniyle sulak, hem de Çukurova'yı doğuya bağlayan yolların kavşağında olması nedeniyle işlek bir bölgededir. Çukurova'ya has zengin tarım toprakları ve geniş ormanlara sahip olan Osmaniye'de Türkiye'nin ilk açık hava müzesi olan Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi ve Kastabala Ören Yeri, önemli turizm kaynaklarıdır.

Mutlaka Görülmesi Gerekenler

 • Kastabala (Hierapolis) Şehri
 • Zorkun Yaylası
 • Karatepe-Aslantaş Açıkhava Müzesi
 • Kadirli Ala Cami
 • Karatepe Kilimleri
 • Haruniye Kaplıcaları
 • Kırnıtlı Kuş Cenneti
 • Savrun Kanyonu
 • Hamite Kalesi

Toprakkale Kalesi, Hamite (Amuda) Kalesi, Kaypak (Savranda) Kalesi, Çardak Kalesi, Karafenk Kalesi, Babaoğlan Kalesi, Olukbaşı-Ürün Yaylaları, Sumbas-Bağdaş Yaylası, Kadirli-Maksutoğlu, Beyoğlu-Savrungözü-Dokurcun ve Çığşar Yaylaları, Hasanbeyli-Almanpınarı Yaylası, Kırmıtlı Kuş Cenneti, diğer önemli turizm değerleridir.

Amanos Dağları ve Toros Dağları, gerek flora gerekse faunası ile birçok endemik bitki çeşitliliğine sahiptir. Akdeniz ikliminin yaşandığı Osmaniye'de Akdeniz bitkilerinin tamamına yakını yetişmektedir. İl arazisinin yaklaşık % 42'sini kaplayan orman ve fundalıklar, flora zenginliği ile dikkat çekmektedir. Dünya'nın hiçbir yerinde bulunmayan bazı bitkiler (Krokos, Çukurova Orkidesi, Çukurova Menekşesi) sadece bu yörede yetişmektedir. Doğal floranın uygunluğu, tıbbi aromatik bitkilerin kültüre alınarak yetiştiriciliğinin yapılmasına elverişli bir ortam hazırlar.

Düziçi ilçemizde inşa edilmekte olan 2 istasyonlu Düldül Dağı teleferik sistemi 5450 metre uzunluğundadır. Alt ve üst istasyonlar arasındaki yükseklik farkı: 1.548,50 metredir.  Düldül Dağı’nın aşağı kısımda Düziçi Ovası, Berke Barajı,  Aslantaş Barajı, güney kesimde Sabun Çayı Vadisi içerisinde kayın ormanları ve değişik orman varlığı yeşilin birçok tonunu ortaya çıkarmaktadır. Düldül zirvesinden Andırın,  Kadirli,  Osmaniye gibi yerleşmelerin çok net olarak gözlemlenmesi zirveye ayrı bir değer katmaktadır.

Düldül Dağı ve Dumanlı Yaylası kamping alanları, trekking alanı, seyir terası, yamaç paraşüt alanı gibi alanlar ve etkinlikler doğa ile iç içe olmak isteyenler için ilgi çeken alanlardır. 

Osmaniye Destek Yatırım Ofisi

Rauf Bey Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı 9546 Sk. No: 70 Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Binası Kat:3 Merkez, OSMANİYE

DOĞAKA Destek Hattı

0328 888 00 00