Yatırım Destek Ofisi

Yatırım Destek Ofisleri, yatırımcılara; yatırımlara yönelik izin ve ruhsat işlemleri, yatırım yeri tahsisleri, teşvik uygulamaları ve diğer destek mekanizmalarından yararlanma usul ve esasları ile ilgili olmak üzere çok yönlü destek sağlamaktadır.

Faaliyet gösterdiği ilde gerçekleşen yatırımları izleyen yatırım destek ofisleri  ildeki iş ve yatırım olanaklarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmaktadır. İlde gerçekleştirilecek yatırım, destek ve tanıtım faaliyetlerini destekleyerek koordine eden  yatırım destek ofisleri Ajans faaliyetlerinin il düzeyinde yürütülmesine de destek sağlamaktadır.


Neler Yapar?

 • Yatırımcıların il düzeyinde kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanlarına giren “izin ve ruhsat işlemleri  ile “diğer idari iş ve işlemlerini” tek elden takip eder.
 • İlin iş ve yatırım ortamına ilişkin analiz, rapor ve strateji çalışmaları yapar.
 • İlin iş ve yatırım ortamına ilişkin envanter çalışmaları yapar.
 • Yatırımcılara bilgi sağlar ve onları yönlendirir.
 • İş ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapar.
 • Yatırımları izler.
 • İlin iş ve yatırım ortamını tanıtır ve ile yatırımcı çeker.
 • Devlet yardımlarına ilişkin olarak, ilgili mevzuatta belirtilen iş ve işlemleri yapar.
 • Ajans faaliyetlerinin il düzeyinde yürütülmesine destek sağlar.

İşlemler Ücretli midir?

 • Yatırım destek ofislerimizde yatırımcılara yönelik sunulan hizmetler ücretsizdir.

Hangi İşlemler?

Gayrı sıhhi müessese niteliğindeki kuruluşların 

 • İmalat
 • Madencilik
 • Ulaştırma
 • Taşımacılık
 • Turizm
 • Eğitim
 • Sağlık
 • Enerji

sektörlerindeki izin ve ruhsat işlemleri ile maden arama ruhsatı hariç olmak üzere yatırım yeri konularındaki izin ve ruhsat işlemleri takip ve koordine edilmektedir.

Osmaniye Destek Yatırım Ofisi

Rauf Bey Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı 9546 Sk. No: 70 Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Binası Kat:3 Merkez, OSMANİYE

DOĞAKA Destek Hattı

0328 888 00 00